Artiklar

01.10.21

Checklista för PM-skrivning

Denna checklista är upprättad i syfte att ge dig konkreta tips som kan underlätta för dig vid PM-skrivning. PM är en förkortning för promemoria* och en sådan kan upprättas på diverse olika sätt. Checklistan nedan är upprättad för allmän användning och utgör inte något krav på hur en PM ska se ut. En promemoria ska alltid anpassas efter den särskilda situationen och den aktuella mottagaren.

In for a treat?

För att ta del av Friends of Delphi måste du logga in.