Blogg

03.07.24

En dag som arbetsrättsjurist på Delphi

För de flesta går nog inte tankarna till arbetsrätt när man tänker på en affärsjuridisk advokatbyrå. Trots det erbjuder i princip alla större affärsjuridiska byråer i Sverige arbetsrättslig rådgivning och på varje kontor finns arbetsrättsjurister. Delphis Stockholmskontor har en arbetsrättsgrupp som består av fem personer och vi har träffat en av dem, Ida Nordmark, för att få veta lite mer om hur det är att arbeta som arbetsrättsjurist på en affärsjuridisk byrå!

In for a treat?

För att ta del av Friends of Delphi måste du logga in.